Tryggt och säkert – för våra barn

9 maj, 2019 av Styrelsen

Tryggt och säkert – för våra barn

Bakgrund:

Styrelsen har under 2018 på uppdrag av kåren tagit fram samt förtydligat policys och regler. Detta i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet samt tydliggöra hur kåren arbetar på ett säkert sätt. Vad som förväntas av ledare och olika funktionärer med hänsyn till ansvar har också efterfrågats.

Under Ledarkickoffen den 2018-08-25 samt efterkommande AL-möte redogjorde styrelsen för arbetet samt utsände remiss. Tack till alla engagerade ledare som inkommit med förbättringar. Nu är arbetet klart.

Beslut:

Styrelsen beslutar att uppdra AL att tillse att alla ledare signerar policydokumenten på hemsidan senast 19 maj.

Genomförande:

  1. Läs ledarintro
  2. Läs hänvisade dokument
  3. Signera ”Ledarintro_v1.1.doc”
  4. Maila ledarpolicy@varmdosjo.se senast 19 maj 2019 med ditt scannade/fotade exemplar.

Uppdrag:

Alla AL

  • Tillse att dina ledare går in på https://varmdo.scout.se/sakerhet/ och signera deras dokument.
  • Anmäl klart till styrelsen när din avdelning är klar, senast 19 maj.

Alla Ledare

  • gå in på https://varmdo.scout.se/sakerhet/ och läs.
  • Underlätta för din AL, servera med utskrivet och signerat dokument.
  • Hjälp din AL att bli klar med din del före 19maj.

 

//Styrelsen