HKJ08022011_104

Policy, Säkerhet, Sjösäkerhets-bestämmelser

Värmdö sjöscoutkårs policys och regler:
1.

Ledarpolicy_varmdosjo_v1.0

2.

Säkerhetspolicy_Vsjo_v1.1

3.

Sjosakerhetsbestammelser_ver 2.0

4.

Säkerhetsregler Stormkök

Krav

Alla kårens ledare har ansvar enligt nedan:

Ledarintro_v1.1