Värmdö scouter e på gång

ingen farled e för trång

Bland kobbar å skär

dit vindarna bär

Värmdös scouter har ni här!