Våra Avdelningar

Vi har avdelningar för alla åldrar

Våra avdelningar har möten en gång i veckan i Scouthuset i Ålstäket eller på annan plats.
Några gånger per termin, under helger, åker vi på dagsutfärder, övernattningar och hajker.
Under sommaren brukar vi åka på läger eller längre seglingar.