Hitta till oss

Värmdö Sjöscoutkår

Skärgårdsvägen 192
139 36 Värmdö

Kontakta oss gärna!

Om du vill komma i kontakt med styrelsen, mejla till: styrelsen@varmdoscout.se

Om du vill nå kårordföranden, mejla till: ordforande@varmdoscout.se

Om du vill nå kårens sekreterare, mejla till: sekreterare@varmdoscout.se

Om du vill nå kårens kassör, mejla till: kassor@varmdoscout.se

Om du vill nå alla avdelningsledare, maila till: al@varmdoscout.se

Om du vill nå alla ledare, maila till: ledare@varmdoscout.se

Om du vill nå kårens utbildningsansvarig (KUL), maila till:kul@varmdoscout.se

Om du vill nå kårens webmaster, maila webmaster@varmdoscout.se

Har du frågor om kölistan kontakta Cajsa Kåverud eller Anders Malmros.