Värmdö sjöscoutkår GDPR information

För att vi som kår skall kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål som är kopplade till verksamheten.

Kåren behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. utfärder och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera ekonomiska transaktioner (bidrag och avgifter).

De personuppgifter som kåren hanterar finns på följande ställen:

Maildistributionslistor (administreras av kåren)
Innehåller kontaktuppgifter till medlemmar och/eller målsmän samt avdelningstillhörighet. Dessa används för allmän och viktig information från kåren, samt specifik information från avdelningarna, tex inbjudningar till hajker.

Kontaktlistor (administreras av kåren)
Innehåller kontaktuppgifter till medlemmar och/eller målsmän.
Medlemsregister (administreras av Scouternas riksorganisation)
Innehåller kontaktuppgifter till medlemmar och/eller målsmän samt personnummer för medlemmar och fakturainformation. Dessa uppgifter hanteras enligt policyn för Scouternas riksorganisation.

Anmälningar till aktiviteter, utfärder och läger (administreras av kåren)
Innehåller namn på medlemmar, födelsedatum och kontaktuppgifter till medlemmar och/eller målsmän samt information om eventuell specialkost, allergier och medicinsk information.

Närvarolistor (administreras av kåren)
Innehåller namn på medlemmar samt födelsedatum och postnummer.

Intresse- och köanmälningslista (administreras av kåren)
Innehåller namn, födelsedatum, skola och kontaktuppgifter till eventuellt blivande medlemmar och/eller målsmän.

För mer information se vår policy här!