En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår hade under 2015 ca 400 medlemmar och var då 4:e största kåren i landet. Under 2016 delas Värmdö Sjöscoutkår och ca 140 av våra medlemmar bildar Ingarö Sjöscoutkår.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår kommer vi from HT 2016 ha tio avdelningar fördelade på 3 spårar-, 3 upptäckar-, 1 äventyrar-, 2 utmanaravdelningar och 1 roveravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Styrelsen

Kåren har en vald styrelse som träffas ca en gång i månaden. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin.

 

Moringen

Kårens föräldragrupp Moringen har återuppstått och är indelad i tre grupper: Stuggruppen, båtgruppen och materialgruppen.

Stuggruppen tar löpande hand om städning och enklare underhåll av stugan i Ålstäket. Några gånger om året träffas de en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan. Kåren saknar för tillfället en stugfogde.

Båtgruppen leds av vår båtfogde och arbetar med underhåll av båtar och bryggor.

Materialgruppen tar hand om våra tält och övrig hajk- och lägerutrustning, så att den är komplett. Kåren saknar för tillfället ansvarig för materialgruppen. 

För tillfället har kåren ingen aktiv programgrupp, som kan ta ansvar för kårgemensamma aktiviteter. Istället utses nya ansvariga varje gång det behöver planeras för läger, scouthögtider, kåravslutningar eller liknande arrangemang.