Städinstruktion

 

Instruktion diskmaskinen

Före diskstart

 1. Öppna luckan
 2. Sätt in bräddavloppsröret och lägg tillbaka filterplåtarna. (Du hittar dem den blå diskbacken under diskmaskinen)
 3. Stäng luckan
 4. Slå på strömmen med huvudströmbrytaren och sätt på vattnet.
 5. Starta maskinen genom att trycka på startknappen på framsidan märkt ”1” (Det tar ca 30 min innan maskinen är klar att börja diska med). När displayen visar en temperatur är diskmaskinen klar att användas.
 6. Diska. Välj program P1, P2 eller P3. P1 är för lätt disk så som glas, kåsor (använd den gula backen för kåsor som annars tenderar att vända sig) och muggar, P2 kan användas för avsköljda talrikar och P3 kan användas för urskrapade kastruller och ”swintade” stormkök. Se till att alltid skölja av disken innan den ställs in i diskmaskinen för att undvika att avloppssilarna sätts igen. Fastbränd mat måste tas bort innan diskning. Välj gul back för flata tallrikar, grön back för djupa tallrikar och blå back för glas och muggar. Ställ max 15 bestick i bestickhållaren.

Efter att du diskat klart

 1. Plocka ur filterplåtarna och skölj av dem med kranvatten
 2. Plocka ur bräddavloppsröret och skölj det i kranvatten
 3. Stäng luckan
 4. Tryck på töm/rengöra knappen ”” (Rengöringsprogrammet tar ca 5 min)
 5. Lägg filterplåtarna och bräddavloppsröret i den blå diskbacken och placera sedan diskbackarna under maskinen.
 6. När rengöringsprogrammet är avslutat så det står ”END” i displayen.
 7. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen märkt ”1” på framsidan. (Öppnas luckan innan man stängt av maskinen så börjar den fylla på vatten igen)
 8. Stäng av strömmen med huvudströmsbrytaren och stäng av vattnet.
 9. Torka av maskinen invändigt så att det inte finns matrester kvar
 10. Torka av maskinen utvändigt så att den ser ren och trevlig ut.
 11. Se till att luckan står öppen med hjälp av tex en kåsa i springan för att undvika att det bildas mögel inne i maskinen.