Kåren behöver löpande påfyllning på olika funktioner.

Ledare

För att kunna möta det intresset av att få vara med i scouterna på Värmdö så behöver vi ständigt fylla på med nya ledare. Vi har en situation där vi har en lång kö av intresserade. Just nu är det främst ledarsituationen som begränsar våra möjligheter att ta in nya scouter.

Att vara scoutledare är att skapa en rolig fritid för unga samtidigt som själv utvecklas som människa och ledare. Många av våra scoutledare har varit scouter sedan de var barn, men inom scoutrörelsen finns en mängd ledarutbildningar som gör att även du som inte har någon tidigare scouterfarenhet också får en bra grund för ditt ledarskap inom scoutrörelsen.

Många blir scoutledare redan i tonåren medan de själva fortfarande är scouter, andra lockas till engagemang när deras barn börjar i Scouterna. Som scoutledare får du en unik ledarerfarenhet och en utmanande uppgift när du hjälper till att göra unga redo för livet. En erfarenhet som scoutledare utvecklar både dig och de unga i verksamheten, och är en stor fördel även inom yrkeslivet.

Stuggruppen

Arbetar med att se till att vår scoutstuga i Ålstäket fungerar så bra som möjligt. Stuggruppen ansvarar för det löpande underhållet både invändigt och utvändigt.

Båtgruppen

Ser till att alla våra båtar är sjövärdiga och säkra att använda för våra scouter i alla åldrar. Båtgruppen ansvarar för det löpande underhållet av kårens båtar.

Vi har Avanti, Optimister och Kanadensare.

Materialgruppen

Har hand om våra tält samt övrig hajk och lägerutrustning.

Programgruppen

Programgruppen har ansvaret för kårgemensamma aktiviteter som läger, scouthögtider, julmarknad och kåravslutningar.

Övriga funktioner

Vi har en kårstyrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och ledamöter. Vi har en valberedning och revisorer. Det kan ibland vara bra att få in någon som inte har tidigare scoutbakgrund för att få ny inspiration och att för att kunna se saker ur en annan vinkel.

Kårens utbildningsledare arbetar med att se till att alla ledare har rätt utbildning och att ledarna fortsätter att utveckla sitt ledarskap.

Webb-ansvarig sköter om vår hemsida.

Vi söker:

Någon eller några som är intresserade av sponsring och som vill jobba med att söka bidrag från företag, stipendium eller fonder.