Kurt ”Kurre” Lindeke

Kurt ”Kurre” Lindeke var Värmdö Sjöscoutkår första kårordförande. Det var han som tillsammans med Eva Larsson, Eva Ohlin och Janne Lindström grundade Värmdö Sjöscoutkår. Det var Kurre som fixade att kåren fick båten Tapper som syns på kårens logga. Det var även Kurre som ritade loggan.
Den 18 mars 2015 avled Kurre 89 år gammal. Kåren har skickat bidrag till sjöräddningen som en sista hälsning, enligt önskemål från familjen.
Kurre tidningsurklipp
 —
Kurre dödsannons