Moringen

Moringen är f.n. inaktiv

 

Kårens föräldragrupp Moringen – som hjälper till att rusta, laga och fixa med vår flotta och våra stugor – är indelad i tre grupper: Stuggruppen, båtgruppen och materialgruppen.

Stuggruppen

De tar löpande hand om städning och enklare underhåll av stugan i Ålstäket. Några gånger om året träffas de en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan. Kåren stugfogde heter Markus Sölvberg.

Båtgruppen

Den leds av vår båtfogde och arbetar med underhåll av båtar och bryggor. Kårens båtfogde heter Niklas Hugdahl.

Materialgruppen

De tar hand om våra tält och övrig hajk- och lägerutrustning, så att den är komplett. Kåren saknar för tillfället ansvarig för materialgruppen, men vi har en tältansvarig som heter Annelie Strindh.