Anmälan till World scout Jamboree 2019 USA har öppnat!

Att åka på världsscoutjamboree är en upplevelse som du tar med dig hela livet. Som deltagare ingår du i en avdelning med 36 scouter och 4 ledare. Du och din avdelning reser, bor och deltar i programmet tillsammans. Under era Läs mer »