Värmdö Sjöscoutkår prioriterar att ha välutbildade ledare som har god kännedom om scouting och Scouternas syfte.