Plats

• Ha ett stadigt, plant och säkert underlag för stormköket.

• Placera det på en plats där det inte finns något som är lättantändligt i närheten. Dvs. långt ifrån buskar, högt gräs, tält.

• Se till att det finns släckutrustning i närheten – Filt eller Brandsläckare.

Bränsle-depå

• Skapa en bränsledepå med rätt typ av bränsle, tenol eller T-röd i en säkerhetsflaska med säkerhetskork. Säkerhetsflaskan får aldrig lämna bränsledepån utan brännarna tas ALLTID TILL depån, därigenom minimerar man risken för att missa att känna på brännaren innan man fyller.

• Scouterna monterar köken, bär sin brännare för påfyllning till depån, bär sedan tillbaka den till sitt kök. Vid bränsledepån skall det finnas en ansvarig vuxen ledare som fyller på brännarna när scouterna kommer med dem. Detta för att minimera risken för att man fyller bränsle i en varm brännare.

Observera – Bränslet i stormköket kan brinna utan att lågan syns!

Brännarna skall gå att hålla i bar hand innan de fylls på. Annars kan de självantända och olyckor ske.