Den 18 december 2013 trädde en ny lag om registerutdrag i kraft. Den innebär att ideella organisationer, ex vis scouterna får rätten att kräva uppvisande av registerutdrag av den som vill ha ett uppdrag inom organisationen. Lagen ställer inte något krav på att kontroll av registerutdrag görs utan innebär en möjlighet att göra detta innan nya ledare påbörjar ett uppdrag som innebär en direkt och kontinuerlig, dvs. regelbunden, kontakt med barn under 18 år.
Det nya registerutdraget för ideella organisationer innehåller enbart upplysningar om domar som gäller våldsbrott, sexualbrott och barnpornografibrott. Andra brott, till exempel skattebrott eller rattfylleri, syns inte i utdraget.
Vi i Värmdö sjöscoutkor har valt att följa Scouternas rekommendationer för hantering av detta registerutdrag. I praktiken betyder det att alla nya ledare kommer att ombes visa upp detta registerutdrag för styrelsen (ladda ner pdf här). Vi har redan idag ett krav på att alla ledare skall går kursen Trygga Möten och det här registerutdraget är en fortsättning i vår strävan att säkerställa en god och trygg scoutmiljö för våra barn.