Allmänt

När vi använder pengar från vår handkassan, ska vi med fördel lämna in kvittona till kassören, som sedan kan matcha dessa kvitton mot allas listor. Detta gäller dock inte för lokalhyror eller entréer.

Gemensamt material som flera avdelningar använder, ska inte köpas för avdelningspengar, utan de ska äskas från styrelsen.

Kvitton för tex när båtarna ska skötas hanteras av båtansvarig. Skicka in med kvitton till kassören.