Scouternas varumärkesplattform är ett ramverk för Scouternas kommunikation, som ska spegla vad vi är, vart vi vill och vad vi står för.

All kommunikation och alla styrdokument för kommunikation ska ta sin grund i varumärkesplattformen. I korthet beskriver den även våra prioriterade målgrupper för kommunikation, språk, tilltal och våra främsta kommunikationskanaler. Den andra delen av varumärkesplattformen visar vår grafiska profil med logotyp, våra symboler, färger och exempel på hur vi använder dem. Med vår kommunikation vill vi vara inkluderande och välkomnande, vi vill att vår öppenhet speglas i vad vi säger, hur vi säger det och hur vi agerar: I Scouterna får alla vara med.

Vill du veta mer, kan du läsa om varumärke och grafisk profil på Scoutservice. Där hittar du även Scouternas-varumarkesplattform-20121105.

 

Värmdö Sjöscoutkår vill i möjligaste mån följa Scouternas varumärkesplattformen och grafiska profil i vår kommunikation

– internt och externt, på webben och i vår kommunikation med scouter och föräldrar.

Kårlogotypen är uppdaterad, så att den from 2014-05-01 innehåller scoutsymbolen (istället för tidigare SSF:s logotype).

Typsnittet vi använder i vanlig brödtext är Garamond.

Kårens nya logotype finns nu att ladda ner i två olika storlekar. Den ligger under fliken kårdokument. Även olika slags dokumentmallar, brevmallar mm kommer inom kort läggas upp där.