Skärpta säkerhetsregler för Stormkök

För en vecka sedan hände det en olycka i en skolklass i Nacka där en av kårens scouter går, då de var på hajk och skulle laga mat på stormkök. En flicka blev allvarligt brännskadad och ligger nu en vecka senare ännu nedsövd i respirator. Hon har 2:a och 3:e gradens brännskador på 25% av kroppen och en lång resa tillbaka väntar. Det är en sådan olycka som inte får hända men som ändå kan hända i samband med att man fyller bränsle i stormköket.

För att undvika den mänskliga faktorn att man glömmer känna på brännaren för att säkerställa att den är kall innan man fyller på den har styrelsen i kåren nu beslutat om följande ändring i vår säkerhetspolicy.

I korthet:

Säkerhetsflaska skall ALLTID användas (fanns redan som bestämmelse tidigare)

Bränsledepå skall inrättas, det innebär att man måste bära brännaren till bränsledepån för påfyllning istället för att ta flaskan till köket.

Var rädda om er – och era scouter!