Kompassens Englandshajk

Kompassen seglade nästan till England på sin första hajk.

Läs om hela resan här: Kompassens Englandshajk