Kårstämma 2017

På kårstämman valdes ny styrelse enl nedan:
Kårordförande – Carina Öhlin
Vice Kårordförande – Malin Serner
Styrelseledamöter – David Holgersson, Niklas Hugdahl & Marie Wickström
Styrelsesuppleanter – Elin Rotter & Peter Lindroos

Till revisor valdes avgående kassör Peter Stenberg och till revisorsuppleant valdes Gunilla Rosén.

Till valberedning valdes Markus Sölvberg (sammankallande), Anders Malmros och Annelie Strindh.

Vi tackar den avgående styrelsen, revisor och valberedning för deras insats under året som gått.