Kallelse till kårstämma

Hej alla medlemmar!

Värmdö Sjöscoutkår kallar till ordinarie kårstämma Söndag 13e mars 16-19 i matsalen i Viks skola. Det är den stora byggnaden närmast Skärgårdsvägen/274, tvärs över parkeringen från Grantomtahallen.

Bifogat finner ni kallelsen, en proposition från styrelsen gällande den detaljerade fördelningen av materiel i enlighet med beslutet på extrastämman i december 2015, två bilagor till propositionen samt en motion.

För extra tydlighet kommer vi på kårstämman gå igenom det arbete som ligger bakom propositionen och hur vi föreslår att det praktiska arbetet ska fortsätta under våren.

Välkommna!

/Styrelsen