Kallelse till kårstämma 2017

Kallelse till ordinarie kårstämma Värmdö Sjöscoutkår 2017 Söndag 12 mars kl. 15 – 17 i Ålstäket. Alla medlemmar i kåren är välkomna att delta på stämman.