Information från Värmdö Sjökcoutkårs extrastämma

Hej Scouter!

På kårens extrastämma 6/12 beslöts att gå vidare med ett förslag att dela kåren efter de geografiska platser där verksamheten bedrivs (Ingarö och Ålstäket). Styrelsen har fått i uppdrag av stämman att ta fram ett förslag på hur det ska göras. Beslut om styrelsens förslag kommer fattas vid ordinarie kårstämma 13 mars 2016.

För dig som scout kommer det inte märkas någon skillnad på din avdelning. Verksamheten fortsätter som tidigare. Mer information kommer skickas ut löpande.

Styrelsen önskar alla scouter en God Jul så möts vi igen i Januari!