Höstkick-off 2018/19 Värmdö sjöscoutkår

Hej,

Styrelsen i Värmdö Sjöscoutkår kallar alla som ska vara ledare under 2018/19 till kick-off i scoutstugan i Ålstäket lördagen den 25 augusti kl. 9. Det obligatoriska programmet kommer att pågå till ca 14 inklusive lunch.

Anmäl dig här:

https://simplesignup.se/private_event/136536/3a416004a0

Ur programmet:

Fredag 24/8 (för de som vill få tid att umgås)

Ca 18 – Samling för att laga middag och sedan äta tillsammans. Om vädret är med oss och eldningsförbudet borta, så plockar vi fram grillar och/eller murikor och lagar mat ute. Man stannar så länge man känner för det och de som vill kan övernatta i scoutstugan.

Lördag 25/8 (FÖRMIDDAGEN OBLIGATORISK)

09:00 – Obligatorisk för alla som ska vara ledare under 2017/18.

– Kaffe och fralla runt lägerelden från kl. 08:30.

– Gemensam samling på grusplanen framför scoutstugan i Ålstäket.

– Lära känna varandra.

– Information om scouterna inkl. scoutmetoden, organisation, hemsida m.m.

– Upplägg av vår verksamhet under 2018/19 inkl. datum för gemensamma aktiviteter som Nackfejden, St. Georg m.m.

– Information om kommande ledarutbildningar, kårinterna inbildningar m.m.

– Vi lagar lunch tillsammans.

– Inspiration inför hösten.

14:00 (möjlighet till fördjupning)

– Erfarenhetsutbyte mellan avdelningarna inkl. idétorg där alla avdelningar som inspiration till varandra presenterar planeringarna från sina tre bästa möten under 2016/17.

– Möjlighet att certifiera sig för sjöverksamhet enligt kårens certifieringssystem.

– Möjlighet att lära om hur det praktiska kring scoutstugan fungerar inkl. scoutstugan, våra förråd, kanoter, optimister, följebåtar och avantis.

– Möjlighet att få prova att segla eller paddla.

– Möjlighet att få hjälpa till med materialfix.

– Möjlighet att sitta ner och planera avdelningens verksamhet för hösten.

Väl mött!

Styrelsen, Värmdö Sjöscoutkår

 

PS Passa på att prel.boka datumen får vårkick-offen den 18–19/1 2019 samt höstkick-offen 2019/20 den 24–25/8 2019. DS

 

PS2 De uppgifter vi samlar in i anmälan behöver vi för att kunna planera och genomföra kick-offen DS2