Niklas Hugdahl

NiklasHUgdahl

Ledare Skeppet

Titel: Kårens båtansvarig

E-post: niklas.hugdahl@gmail.com

Mobil: 070-482 04 76