Kontakt

Adress till Scoutstugan i Ålstäket Skärgårdsvägen 192

 

Om du vill hyra vår kårstuga kontakta kårens stugbokare.
Här kan du hitta mer information om våra lokaler.

 

Mailadresser inom kåren:

Om du vill komma i kontakt med styrelsen, mejla till: styrelsen@varmdoscout.se

Om du vill nå kårordföranden, mejla till: ordforande@varmdoscout.se

Om du vill nå kårens sekreterare, mejla till: sekreterare@varmdoscout.se

Om du vill nå kårens kassör, mejla till: kassor@varmdoscout.se

Om du vill nå alla avdelningsledare, maila till: avdelningsledare@varmdoscout.se

Om du vill nå alla ledare, maila till: ledare@varmdoscout.se

Om du vill nå kårens utbildningsansvarig (KUL), maila till: kul@varmdoscout.se

Om du vill nå kårens webmaster, maila webmaster@varmdoscout.se

Har du frågor om kölistan kontakta Elin Rotter.