Utbildningar för ledare

Trygga möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokrati-jamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

På Värmdö sjöscoutkårs styrelsemöte 3 maj 2016 bestämdes att Trygga möten skall genomföras var tredje år. Det är avdelningsledaren (AL) som ansvarar för att ledarna på dennes avdelning genomför utbildningen samt registrerar detta i Scoutnet.

http://www.scouternasfolkhogskola.se/ledarskapson/bryggan/trygga-moten/

Leda scouting

Utbildningen Leda scouting inleder din resa och gör dig tryggare i din ledarroll. Här lär du dig om Scouternas program och får förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Efter denna utbildning kan du själv välja hur du vill utvecklas.

Leda scouting har stort fokus på att skapa verksamhet och ger dig:

– Förståelse för vad som gör scouting till scouting
– Kunskap om hur du planerar ett möte
– Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap

Leda scouting finns i två olika upplägg

Leda scouting ger dig möjlighet att välja format efter hur mycket tid du kan investera i utbildning just nu. Det viktigaste är att du går Leda scouting under ditt första år som ledare.

Leda scouting 12 timmar. Ger möjlighet till att ”göra” scouting.
Leda scouting – i korthet 6 timmar. Ger möjlighet till att förstå scouting.
Målgrupp: Nya ledare eller andra i rörelsen som vill lära sig om Scouternas program

http://www.scouternasfolkhogskola.se/ledarskapson/bryggan/leda-scouting/

Leda avdelning

Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet. Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet. Utbildningen stöttar dig i att göra verklighet av Scouternas vision och uppdrag och inspirerar dig till massa nya idéer för bra scouting.

Utbildningen ger dig:

– Kunskap i att planera verksamhet över hela terminen eller året utifrån Scouternas program
– Grundläggande kunskap i att leda och utveckla ett ledarteam
– Grundläggande kunskap i att skapa verksamhet för alla barn oavsett funktionsvariationer
– Förståelse för hur du skapar en öppen och inkluderande verksamhet utan kränkningar och på normkritisk grund

Målgrupp: Ledare som tar eller önskar ta ett större ansvar för planering och ledarteam
Omfattning: 32 timmar

Ditt personliga ledarskap

Utbildningen Ditt personliga ledarskap fokuserar på din personliga utveckling, kopplat till ditt engagemang i Scouterna. Under utbildningen får du möjlighet att utforska dina styrkor och identifíera mål i relation både till ditt ledarskap och ditt följarskap.

Utbildningen utgår från upplevelsebaserat lärande. Den är mer praktisk än teoretisk och låter deltagaren få känna, testa och reflektera hellre än att lära sig om olika modeller. Utbildningen är 4 dagar lång och rymmer också Peer learning, en metod för fortsatt lärande genom strukturerad reflektion i par som sker mellan de två kurshelgerna.

Utbildningen ger dig:

– Möjlighet att identifiera och utforska dina styrkor
– Stöd att formulera en plan för hur människor runt omkring dig kan hjälpa dig framåt i din utveckling
– Formulera ett långsiktigt utvecklingsmål för ditt scoutengagemang och bryta ner det i delmål

Målgrupp: Utbildningen passar alla ledare som känner sig redo för att ta beslut om sin utveckling. Den låter alla deltagare utgå från sitt eget nuläge.

Värdebaserat ledarskap

Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga ledare i ideell sektor. Den riktar sig till dig som har ett ledaruppdrag och som vill utvecklas och utmanas i ditt ledarskap.

Vad är Värdebaserat ledarskap?

Värdebaserat ledarskap är en folkhögskolekurs som arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med andra ideella ungdomsorganisationer, till exempel Fryshuset och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och näringslivet.

Värdebaserat ledarskap hålls även i samarbete med organisationer från andra länder, till exempel Finlands scouter. Vid sådana tillfällen hålls kursen helt på engelska.

Treklöver Gilwell – TG

Utbildningen är scoutrörelsens högre ledarutbildning. Den vänder sig till dig som har varit scoutledare i minst två år efter att ha genomgått Scouternas grundläggande ledarutbildning SCOUT eller motsvarande. För att delta bör du vara minst 25 år.

Utbildningen ger dig möjlighet till reflektion kring och utveckling av ditt ledarskap. Fokus ligger på hur du får dina scouter att växa genom din egen personliga utveckling. Du får träffa andra scoutledare från hela landet och delta i en utbildning där du får uppleva scoutmetoden i praktiken.

Utbildningen sträcker sig över minst 6 månader upp till ett år uppdelad på minst två utbildningstillfällen. En stor del av utbildningen är det arbete som du lägger ner på ditt utvecklingsarbete mellan träffarna. Alla utvecklingsarbeten är olika men målet är att du ska få tillfälle att reflektera över ditt ledarskap för att kunna utvecklas som person och scoutledare. Utvecklingsarbetet skall omfatta minst 40 timmar enskilt arbete.

TG betalas vanligtvis av kåren. Eventuella resekostnader får ledaren betala själv. Deltagaren skall söka ett utbildningsbidrag från Södertörns Scoutdistrikt.

Övriga utbildningar

En aktiv ledare som minst har genomgått Leda Scouting kan välja mellan en rad olika utbildningar baserat på eget intresse. Det kan vara navigation, äventyr, fjällsäkerhet, första hjälpen fördjupning, gitarrspel vid lägerbål eller något annan utbildning som kan vara relevant för scoutverksamheten. Sådana utbildningar betalas vanligtvis av kåren. Eventuella resekostnader får ledaren betala själv. Håll utkik på scouternas folkhögskola och tala med KUL Kristin Westberg 070 -951 79 62 när du hittar något du är intresserad av.

 

KUL rekommenderar

Redo för naturen

Friluftsliv

Leda sjöpass

 

Läs mer om utbildningar