Utfärdande av behörighet

A-skeppare utfärdas och kan återkallas av kårstyrelsen. Även B-skeppare kan återkallas av styrelsen.

Behörighetsbevis C- till och med F-skeppare utfärdas av ledare med minst B-skeppare.

En central förteckning över utfärdade behörighetsbevis skall föras av kårens kårutbildare. Förteckningen skall finnas tillgänglig för båtfogde, ledare och kårstyrelse.