Seglingsområden

Vid läger och dylikt kan kårstyrelsen besluta om andra seglingsområden än de nedan angivna.

I. Ungefär 200 m från land. Detta innebär för Ålstäket ett område mellan Skatboet och Löjviken, men väl synlig från Grillsbadet. För Ingarö gäller Fladen.

 

II. Utgår från Ålstäket.

Väster – Ingaröbron

Öster – Strömma

Söder – Malmaön

 

III. Utgår från Ålstäket.

Väster – Ingaröbron.

Söder: Malmaön– Munkholmen – Sydspetsen på Björnöreservatet.

Öster: Djuröbron

Norr: Vindöström i höjd med Abborrkroken.

 

IV. Väster – Stockholms hamn

Söder: Dalarö

Öster: Sandhamn/Storö Bockö sundet

Norr: Finnhamn

 

V. Arholma – Landsort – Södertälje – Mälaren