Kompetenskrav och Behörighet

Seglingsansvarig ledare ska ha dokumenterad kompetens i form av lägst B-skeppare. Samt blivit utsedd av aktuell avdelningsledare.

 

En A-skeppare är minst 20 år, har kustskepparexamen eller motsvarande samt ALU/SCOUT-utbildning eller motsvarande.
A-skeppare får vara båtkontrollant och skriva besiktningsprotokoll. Personen får vara eskaderledare i område V. A-skeppare får segla där han/hon tycker det är lämpligt.

En B-skeppare är minst 18 år. Personen får segla Avanti själv med andra icke seglingskunniga personer i. Personen får vara säkerhetsansvarig på en avdelning och kan även vara ansvarig för kortare helgseglingar inom område III. B-skeppare får segla själv i Avanti inom område V.

En C-skeppare är utmanarscout som är minst 16 år och innehar förarintyg. Personen får låna kårens Avantibåtar och segla med D-skeppare i område II utan ledare närvarande. Målmans skriftliga medgivande erfordras för alla ombord.

En D-skeppare är äventyrarscout med erfarenhet av att lägga till i naturhamn, kan navigera med hjälp av sjökort. Personen ska även kunna instruera en besättning och lägga första förband samt kunna använda en motor på en Avanti. D-skeppare får segla i Avanti med andra äventyrarscouter utan ledare ombord, förutsatt att seglingsansvarig ledare finns närvarande vid seglingstillfället.

En E-skeppare är upptäckarscout med erfarenhet av segling. En E-skeppare kan segla optimistjolle och med hjälp av ledare hantera en Avanti.

En F-skeppare är spårarscout och ska veta hur man kliver ur och i en båt och ha fått tillräcklig information om sjötermer och båtens delar för att kunna förstå en ledare eller annan skeppares instruktioner.

 

Redaransvar
Kårstyrelsen har redaransvar för båtarna och kan stoppa en planerad segling om de anser att den inte uppfyller kårens säkerhetskrav.