Sjösäkerhetsbestämmelser

Med ‘segling’ avses här även i tillämpliga delar färd med kanot (kanadensare, kajak), följebåt, RIB; vattenskoter, motor- och roddbåt.

Syftet med säkerhetsbestämmelserna för kårens sjöverksamhet

Säkerhetsbestämmelserna finns ytterst till för att undvika olyckor. Därför skall alla inom Värmdö Sjöscoutkår veta vilka regler och bestämmelser, utöver allmänna sjöregler, som gäller vid utövande av kårens verksamhet på sjön. Det är viktigt att alla, såväl ledare och scouter som föräldrar, skall känna trygghet i den verksamhet som bedrivs inom kåren. Säkerhetsbestämmelserna skall vara kända.

Ansvar

Scoutkåren har ”redaransvar” vilket i korthet går ut på att man förvissar sig om att kårens båtar är sjövärdiga och att befälhavare och besättning är kompetenta att framföra respektive båt i aktuellt farvatten. Kårstyrelsen har ansvaret för verksamheten inom kåren. För den ordinarie verksamheten inom avdelningarna har kårstyrelsen delegerat ansvaret till respektive avdelningsledare alternativt avdelningens seglingsansvarige ledare om sådan är utsedd. Vid eskaderseglingar, läger eller motsvarande utses en särskild säkerhetsansvarig.

Det åligger var och en som använder kårens båtar m.m. att följa säkerhetsbestämmelserna. Om inte detta sker kan vederbörande fråntas rätten att nyttja kårens båtar.

Omfattning

Säkerhetsbestämmelserna gäller alla som genomför verksamhet på sjön inom Värmdö Sjöscoutkår. Används inlånade båtar (även ledarbåtar) i kårens verksamhet gäller säkerhetsbestämmelserna även dessa båtar.