Märken & stegring

Inom kåren har vi kommit överens om gemensamma mål för vilka märken scouterna ska ta på olika åldersnivåer, vilket är listat nedan.

Länk till scouternas märken, där man kan läsa vad som ingår i varje märke:
http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/intressemarken/

Spårare

Matettan

Plåstra

Tända

Första repmärket

Simbevis

Hitta

Spårarscouter ska ha fått rigga optimist, samt varit med att segla både optimist och avanti.
Spårarscouter ska kunna de 10 sjövettsreglerna och grundläggande båttermer.

 

Upptäckare

Mattvåan

Hjälpa

Brinna

Andra repmärket

Knivbevis (första års)

Yxa- & sågbevis (andra års)

Upptäckarscouter ska kunna rigga optimist och ha hjälpt till att rigga avanti.
Upptäckarscouter ska ha seglat avanti med hjälp av ledare.
Upptäckarscouter ska kunna de 20 vanligaste sjötermerna samt nödvändiga båttermer.

 

Äventyrare

Mattrean

Rädda

Elda

Bygga (Pionjärarbete)

Äventyrarscouter ska kunna rigga och segla avanti utan ledare ombord, med en tredjeårs äventyrare som Skeppare.
Äventyrarscouter ska få möjlighet att ta förarbevis. 

 

Vi har ett gammalt sjöprogram med gemensamma mål för stegringen, som ska uppdateras.