Sensus

Allmänn info

Det är superviktigt med rätt ifyllda sensus-listor. Då kan vi få 175:- om året/barn. Märk väl att vi måste lämna in kvitton för material för att listorna ska gälla.
Utöver sensus-bidrag kan vi få statliga pengar som är ca 900:-/patrull. Dessa får vi när vi håller demokrati-mötet. De pengarna får vi inte utbetalda utan de får vi när vi lämnar kvitto, till kassören, för material.

Regler för hur vi ska fylla i listorna