Sjöscouting

Sjöscouter är fortfarande scouter och har samma syfte och stadgar. Våra metoder och arbetssätt har dock mycket med sjön, segling och båtar att göra. Vid sidan av aktiviteter i skog och mark, så lär vi oss att segla och navigera, hur vi sköter om våra båtar och hur vi blir goda sjömän. Sjöscouternas program beskrivs av Sjöstjärnan.