Vad är Scouterna?

Scouting är en världsomspännande ungdomsrörelse som funnits i Sverige i över hundra år. Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar, som får oss att växa som individer. Genom vår scoutmetod får unga möjlighet att utvecklas mentalt, fysiskt, socialt och andligt. I den lilla gruppen – patrullen – får du öva dig på att leda dig själv och andra.

Du kan läsa mer om vad Scouterna är på Scouternas rikssajt.

I våra stadgar står det bland annat att vi skall hjälpa medlemmarna att i samverkan med andra utvecklas som individer och medmänniskor med samhällsansvar. Individer som bryr sig om sig själva och sina nära. Det handlar inte om vi skall lära oss att prestera så mycket som möjligt, utan om att bli trygga i oss själva. Titta gärna på några inspirerande scoutfilmer som visar lite på hur scouting kan se ut:

About Scouting (lång version)

About Scouting (kort version)

Scouting bedrivs helt och hållet på ideell bas, utan något som helst vinstsyfte. Kårens ledare och funktionärer gör detta på sin fritid utan någon ersättning. Alla förbund i Sverige och i världen har en scoutlag. Lagarna är inte samma, men de liknar varandra.

Scoutlagen

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till.

En scout söker sin egen tro och respekterar andras
En scout är ärlig och pålitlig
En scout är vänlig och hjälpsam
En scout visar hänsyn och är en god kamrat
En scout möter svårigheter med glatt humör
En scout lär känna och vårdar naturen
En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Spårarscouternas lag

En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa

Valspråk och lösen

Var redo!
Alltid redo!

Scouthälsningen

Scouthälsning görs genom att höger hands lillfinger böjs ned och tummen läggs över dess nagel. De övriga fingrarna hålls sträckta och ihop. Handen hålls mot pannan så att en naturlig vinkel bildas. De tre uppåtriktade fingrarna symboliserar tro, hjälpsamhet och att följa scoutlagen. Ringen, bildad av tummen och lillfingret, symboliserar kamratkretsen runt jorden. Det kan också betyda att den starke beskyddar den svage.

Scouthälsning används:

  • när flaggan, vår egen eller något annat lands, hissas eller halas.
  • när man på uppmaningen ”Var redo” svarar ”Alltid redo”.

Scouttecken, som utförs som scouthälsing fast med höger hand i axelhöjd och de tre fingrarna rakt upp, görs enligt internationell praxis vid scoutlöftets avläggande.

 

Du kan googla om scoutrörelsens grundare Lord Baden-Power på nätet. Här kan du några citat: 
B-P Quotes.