Sjöfåglarna

Sjöfåglarna är en avdelning för spårarscouter mellan 8 och 10 år (åk 2-3). Vi träffas normalt på tisdagar kl. 18:00 till 20:00 i scoutstugan vid Ålstäket. Avdelningen består av ca 28 scouter, uppdelade på fyra patruller: Viggen, Anden, Doppingen och Ejdern
.

Tänk på att ta med flytväst med gren-rem till sjöaktiviteterna.

Vårt avdelningsrop:

Sjöfågelscouter som vi är

lever också som vi lär

starkare vi bli var dag

och ser fram mot nya tag

Viggen, Anden, Doppingen, Ejdern

Vi är alltid med i fejden!