Trålen

TRÅLEN ÄR FÖR NÄRVARANDE VILANDE IGEN.

 

Trålen är en avdelning för äventyrarscouter mellan 12 och 15 år (åk 6-8). Avdelningen har varit vilande i några år och startade upp igen nu till höstterminen 2017 och därför är vi än så länge en liten avdelning med runt 10 scouter. Men vi hoppas så klart på att växa med tiden. Trålens patruller heter: Gäddan, Karpen, Laxen, Torsken, Simpan samt ledarpatrullen Silverfisken.

Vi träffas på på måndagar i scoutstugan vid Ålstäket kl 18:00-20:00. Titta alltid på vår terminsplanering vad som gäller för nästa möte. Tänk på att ta med flytväst till sjöaktiviteterna.

Trålens avdelningsrop:

Trålen-gänget det är vi.
Stronga scouter ska vi bli.
Alltid kämpa för det bästa,
Scouters lag i minnet fästa.
Vad var det Jo .. Trålen !

Gäddans rop:

Gäddan lurar in i vassen
Alltid i den bästa klassen
Gäddan, Gäddan, Gäddan

Karpens rop:

Karpen är en skarp en
Tänker alltid på att vinna
Och den närmsta vägen finna
Oooooo- Karpen

Laxens rop:

Laxen siktar mot en boj
Alla kämpar och har skoj
Vinden blåser riktigt hårt
Laxen löser allting svårt
Laxen, Laxen, Laxen

Torskens rop:

Torskar är dom bästa
Vinner gör dom för det mesta
Torsken, Torsken, Torsken

Simpans rop:

Simpan simmar i sitt hav
Fyller alltid alla krav
Simpan, Simpan, Simpan

Silverfiskens rop:

Tala är silver
tiga är guld
Vi mår fina fisken,
fisken Silverfisken