Skeppet

Skeppet är en avdelning för äventyrarscouter mellan 12 och 15 år (åk 6-8). Vi träffas på på torsdagar i scoutstugan vid Ålstäket. Under seglingssäsong är tiden kl. 18:00 till 20:30 och under vinterhalvåret 18:30-20:30. Tänk på att ta med flytväst till sjöaktiviterna. Titta alltid på vår terminsplanering vad som gäller för nästa möte.

Avdelningen består av uppemot 30 scouter uppdelade på sex patruller: Bingen, Byssan, Krubb, Barken, Briggen och Krut.

Här kan du läsa Skeppets blogg

 

Skeppets gemensamt framtagna regler (2015-01-15):

1. Inga mobiler

2. Inget socker

3. Visa hänsyn till andras rädslor och svagheter

4. Info i förväg om vad som ska ske på mötet

5. Avbryta inte den som pratar

6. Var positiv!

7. Ha på dig scoutdräkt

8. Städa efter dig själv och städa gemensamt efter mötet

9. PATRULLEN FRAMFÖR ALLT!

Skeppets avdelningsrop:

Alleman ur bingen

byssan fixar krubb

barken, briggen lägger ut

lastade med mycket krut

SKEPPET, SKEPPET, SKEPPET!