Välkommen till kårens kick-off 2017/18

Med ett härligt kårläger i ryggen kallar styrelsen i Värmdö Sjöscoutkår alla som ska vara ledare under 2017/18 till kick-off i scoutstugan i Ålstäket lördagen den 26 augusti kl. 9. Det obligatoriska programmet kommer att pågå till ca 14 med Läs mer »