Kårstämma 2017

På kårstämman valdes ny styrelse enl nedan: Kårordförande – Carina Öhlin Vice Kårordförande – Malin Serner Styrelseledamöter – David Holgersson, Niklas Hugdahl & Marie Wickström Styrelsesuppleanter – Elin Rotter & Peter Lindroos Till revisor valdes avgående kassör Peter Stenberg och Läs mer »