Information från Värmdö Sjökcoutkårs extrastämma

Hej Scouter! På kårens extrastämma 6/12 beslöts att gå vidare med ett förslag att dela kåren efter de geografiska platser där verksamheten bedrivs (Ingarö och Ålstäket). Styrelsen har fått i uppdrag av stämman att ta fram ett förslag på hur Läs mer »