Kåren har köpt nya följebåtar

Nu har vi köpt två RIB:ar till kåren! En AQ till Ålstäket och en Grand till Ingarö. Ta väl hand om dem, de var rätt så dyra! Instruktioner finns att ladda ner här. Utbildning fås genom kontakt med båtfogde Ålstäket (Niclas Läs mer »